Tehnička podrška

Dragi naši korisnici/ce,

Sigurni smo da ste pročitali ove instrukcije i smjernice i da su vam pomogle da što lakše pristupite programu APPLY i izvršite apliciranje svojih prijedloga projekata ili prijave na obuke.

Ukoliko nakon pristupanja programu imate pitanja tehničkog karaktera, molim da se obradite na e-mail adresu:

Ukoliko nakon pristupanja programu imate pitanja programskog karaktera, molim da se obratite na e-mail adresu voditelja programa.