Instrument za razvoj organizacijskih kapaciteta (KULT/ROK)

KULT/ROK se sastoji iz dva dijela koji služe za procjenu organizacijskih kapaciteta (KULT/POK®) te organizacijskih performansi/učinaka (KULT/POP®). Zavisno od potreba korisnika APPLY, jedan ili oba alata će im biti stavljena na raspolaganje da uz pomoć stručnog tima Instituta prepoznaju svoje stvarne potencijale i oblasti kapaciteta i djelovanja organizacija civilnog društva (OCD) koje trebaju unaprijediti da bi dobili sredstva kako od Instituta, tako i od drugih donatora koji prepoznaju značaj ovog alata.

KULT/POK® čini 14 kategorija koje korisnici prolaze kroz dvije faze: Faza samoprocjene i Faza verifikacije. Prve četiri kategorije su ujedno proširena predgrantovska revizija Instituta (PGR). Fazu samoprocjene i verifikacije te četiri kategorije moraju proći sve OCD koje žele aplicirati za sredstva koja Institut dodjeljuje kroz jedan od svojih programa; i sve OCD koje se obavežu da će to uraditi u sporazumu s Institutom ili nekim drugim donatorom koji surađuje s Institutom. U trećoj, Fazi procjene kapaciteta stručni tim procjene kapaciteta provjerava ocjene koje je OCD dala sama sebi i provjerava druge preduvjete koje OCD mora ispuniti da bi dobila sredstva od Instituta. Ovi preduvjeti su definirani u drugim pravilnicima i priručnicima Instituta i mogu se razlikovati od programa do programa, zavisno od potreba programa i uvjeta koje su postavili donatori.

KULT/POP® se takođe sastoji iz tri faze, Faze samoprocjene i Faze verifikacije performansi, te Faze procjene organizacijskih performansi. S obzirom na to da provjerava performanse OCD, ne može se koristiti za ocjenjivanje njenih sposobnosti da dobije i implementira grant, već se koristi isključivo za identifikaciju slabijih praksi organizacije i definisanje preporuka za unapređenje.

Podjela ROK-a na POK i POP

Ako želite saznati više o KULT/POK®, molimo vas kliknite ovdje.

Ako želite saznati više o KULT/POP®, molimo vas kliknite ovdje.


Želite dobiti više informacija u vaš inbox?

Kliknite ovdje i popunite naš kontakt obrazac.