USAID/INSPIRE: Podrška marginaliziranim grupama u razvoju biznisa

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BiH

Poziv II

Oznaka poziva:

20.04.0-N2.1-5169

Naziv poziva:

Podrška marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa

Rok za slanje prijave na javni poziv:

5.12. 2022. do 16.00 sati


Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) poziva jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini da se prijave na Javni poziv za podršku u implementaciji drugog ciklusa komponente za Podršku marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa. Jedinice lokalne samouprave koje već učestvuju u prvom ciklusu Podrške programa USAID/INSPIRE nemaju mogućnost prijave na ovaj Javni poziv.

Jedinice lokalne samouprave prijavljuju se za stručnu i tehničku podršku USAID/INSPIRE-a u procesu direktne dodjele sredstava marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u pokretanju vlastitih biznisa. Pri tome, USAID/INSPIRE će za svaku 1 KM koju izdvaja jedinica lokalne samouprave, također izdvojiti 1 KM, čime se sredstva udružuju u Preduzetnički fond za marginalizirane grupe žena i pripadnike drugih marginaliziranih grupa.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@usaidinspire.ba (subject/predmet: 20.04.0-N2.1-5169, Upit).

Od aplikanata se traži da do 5. 12. 2022. do 16.00 sati dostave prijavu u elektronskom obliku, nakon što se registruju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima KULT/APPLY. U sklopu aplikacije će trebati popuniti sve podatke o svojoj JLS i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar programa USAID/INSPIRE. Nakon apliciranja će odmah dobiti automatski e-mail kao potvrdu o prijemu aplikacije. Prijave koje ne budu dostavljene na navedeni način i do navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima KULT/APPLY čim prije, kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://KULT.smapply.io/prog/inspire . Molimo vas da taj link spasite u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravate aplicirati na USAID/INSPIRE sada ili u budućnosti, a detaljne instrukcije o procesu registracije možete pronaći na linku: https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/ .


USAID/INSPIRE će putem platforme KULT/APPLY obavijestiti sve prijavljene JLS o ishodu Javnog poziva.

Puni tekst javnog poziva možete preuzeti u PDF formatu na ovom linku: https://s.usaidinspire.ba/TekstJPJLS2022