USAID/INSPIRE: Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE

PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Oznaka poziva:

20.04.0-N2.3-2624

Naziv poziva:

Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima 

Rok za slanje prijave na javni poziv:

24.2.2022. do 16.00 sati


Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) poziva nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru komponente za pružanje Podrške aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima. 

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrirano svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini.

Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupni ili djelomični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidiranog projekta. 

Iznos predloženog administrativnog dijela budžeta (plate, doprinosi, porezi, režijski i uredski troškovi) ne može iznositi više od 40% od ukupnog budžeta.

Ukupni raspoloživi fond sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 750.000 BAM. Minimalni iznos sredstava koja se traže od USAID/INSPIRE ne može biti manji od 50.000 BAM, a maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 250.000 BAM. Trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci ni duže od 24 mjeseca.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@usaidinspire.ba, subject/predmet: 20.04.0-N2.3-2624, Upit) do 17.2.2022. godine.

U ponedjeljak, 7. 2. 2022. g. s početkom u 11.00 sati održat će se online info-sesija vezana za Javni poziv 20.04.0-N2.3-2624, Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima. Link za prisustvo online info sesiji: https://zoom.us/j/92706576132

Od aplikanata se traži da do 24.2.2022. do 16.00 sati dostave nacrt projektnog prijedloga u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, nakon što se registriraju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima APPLY. U sklopu aplikacije trebaju popuniti sve podatke o svojoj organizaciji i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar programa USAID/INSPIRE, nakon čega će odmah dobiti automatski e-mail kao potvrdu o prijemu aplikacije. Nacrti projektnih prijedloga koji ne budu dostavljeni na navedeni način i do navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Napomena: Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima  KULT/APPLY čim prije, kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://KULT.smapply.io/prog/inspire. Molimo vas da taj link spasite u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravate aplicirati na USAID/INSPIRE sada ili u budućnosti, a detaljne instrukcije o procesu registracije možete pronaći na linku: https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/. Ako ste već registrirani na online platformi za upravljanje grantovima APPLY možete dobiti više informacija klikom na dugme „Pages“ u gornjem desnom uglu.

Aplikanti se mole da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva prije nego što počnu s procesom apliciranja i prije nego što pošalju svoj projektni prijedlog.

USAID/INSPIRE će putem platforme KULT/APPLY obavijestiti sve prijavljene organizacije o ishodu Javnog poziva.

Puni tekst javnog poziva možete preuzeti u PDF formatu na ovom linku: https://kult.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogMTE0MTI2NjQ5LCAidnEiOiAxNzYwMDF9/