KULT/POK® - procjena organizacijskih kapaciteta
Organizations can apply.
Opens 9 Nov 2021 00:00 (CET)
Description

U ovom dijelu vam predstavljamo KULT/POK® koji se sastoji iz dvije faze:

  1. SOK - samoprocjena organizacijskih kapaciteta – kroz fazu samoprocjene prolazite kroz 4 ili 14 kategorija (u ovisnosti na koji program se prijavljujete) odgovaranjem na pitanja.
  2. POK - procjena organizacijskih kapaciteta – u ovoj fazi dostavljate traženu dokumentaciju kao potvrde i dokaza vaših odabranih odgovora za svih 4 ili 14 kategorija.

Za proces samoprocjene kapaciteta bit će vam potrebno 7 radnih dana. Da biste što lakše prošli kroz ovaj proces, savjetujemo da formirate timove za kategorije procjene koje su vezane za njihovo djelovanje. Ovakva raspodjela će olakšati i ubrzati procjenu. Sudionici ovog procesa bi trebali biti: ključni predstavnici organizacije (predstavnici upravljačkih i izvršnih tijela, voditelji projekata, voditelji finansija), po potrebi i vanjski suradnici. Ako je organizacija u izradi nekih od pravilnika i procedura koji još uvijek nisu zvanični, onda se odgovori temelje na postojećim i ranije usvojenim/ odobrenim dokumentima.

Sljedeće instrukcije i smjernice u svakoj od faza će vam pomoći da razumijete proces i vodit će vas kroz svaki korak, stoga vas molimo da ih pažljivo pročitate.

Proces samoprocjene organizacijskih kapaciteta se sastoji od ukupno 14 kategorija, a svaka kategorija ima određeni broj pitanja na koja odgovarate ocjenama između 1 i 4, gdje 1 označava da pitanje nije primjenjivo na organizaciju ili jeste ali u minimalnoj mjeri, a 4 označava da organizacija u potpunosti ispunjava ili posjeduje traženo pitanjem.

VAŽNO: Ispod svake od kategorija postoji prostor predviđen za moguće kratke napomene i pojašnjenja u vezi vaših odgovora.

U fazi verifikacije potrebno je da dostavite traženu dokumentaciju, kako biste potkrijepili date odgovore. Nakon finaliziranja ove faze, u roku od 5 radnih dana putem maila ćete dobiti našu procjenu kapaciteta vaše organizacije.

VAŽNO: Sva tražena dokumentacija u fazi verifikacije mora biti u funkciji - usvojena, potpisana i ovjerena od strane upravnih tijela vaše organizacije a u skladu sa statutom i drugim pravnim aktima koji uređuju njihov rad i imenovanje. Dokumenti koji nisu ovjereni, potpisani i važeći neće se uzeti u razmatranje.

Nakon što u potpunosti i zajedno završimo proces procjene kapaciteta, putem maila će vam biti dostavljen POKi. To je indeks formiran od prosjeka procjene svih odgovorenih pitanja, i kreće se u rasponu od 1 do 4.

VAŽNO: Ocjena 1 nije negativna, već ukazuje na potrebu za nadogradnjom i unapređenjem određenih kapaciteta. Ocjena 4 predstavlja viziju kojoj vaša organizacija teži. Preporučujemo da osobe koje procjenjuju kapacitete organizacije biraju odgovore koji najpribližnije opisuju stvarno stanje i situacije u organizaciji kako bi rezultat tj. indeks jasno definisao oblasti rada koje je potrebno unaprijediti. Također, potrebno je naglasiti da svaki odgovor mora imati uporište, odnosno dokaz kroz fazu verifikacije odgovora.

NAPOMENA: Svi dati podaci koje organizacija dostavi kroz alat POK su zaštićeni i ne obrađuju se niti dijele na bilo koji drugi način niti za bilo koju drugu svrhu. Svi verifikacijski dokumenti ili informacije, se ne dijele niti objavljuju na bilo koji drugi način osim u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza određenih projekata, procesa monitoringa, kreiranja planova i indeksa. Za više o našim pravilima o privatnosti, posjetite ovaj link.

Molimo vas također da popunite Eligibility profil svoje organizacije kroz opcije kada se ulogujete ili odlaskom direktno na link: https://kult.smapply.io/org/e/ 

KULT/POK® je zaštićeni žig Instituta za razvoj mladih KULT.

Apply

KULT/POK® - procjena organizacijskih kapaciteta


U ovom dijelu vam predstavljamo KULT/POK® koji se sastoji iz dvije faze:

  1. SOK - samoprocjena organizacijskih kapaciteta – kroz fazu samoprocjene prolazite kroz 4 ili 14 kategorija (u ovisnosti na koji program se prijavljujete) odgovaranjem na pitanja.
  2. POK - procjena organizacijskih kapaciteta – u ovoj fazi dostavljate traženu dokumentaciju kao potvrde i dokaza vaših odabranih odgovora za svih 4 ili 14 kategorija.

Za proces samoprocjene kapaciteta bit će vam potrebno 7 radnih dana. Da biste što lakše prošli kroz ovaj proces, savjetujemo da formirate timove za kategorije procjene koje su vezane za njihovo djelovanje. Ovakva raspodjela će olakšati i ubrzati procjenu. Sudionici ovog procesa bi trebali biti: ključni predstavnici organizacije (predstavnici upravljačkih i izvršnih tijela, voditelji projekata, voditelji finansija), po potrebi i vanjski suradnici. Ako je organizacija u izradi nekih od pravilnika i procedura koji još uvijek nisu zvanični, onda se odgovori temelje na postojećim i ranije usvojenim/ odobrenim dokumentima.

Sljedeće instrukcije i smjernice u svakoj od faza će vam pomoći da razumijete proces i vodit će vas kroz svaki korak, stoga vas molimo da ih pažljivo pročitate.

Proces samoprocjene organizacijskih kapaciteta se sastoji od ukupno 14 kategorija, a svaka kategorija ima određeni broj pitanja na koja odgovarate ocjenama između 1 i 4, gdje 1 označava da pitanje nije primjenjivo na organizaciju ili jeste ali u minimalnoj mjeri, a 4 označava da organizacija u potpunosti ispunjava ili posjeduje traženo pitanjem.

VAŽNO: Ispod svake od kategorija postoji prostor predviđen za moguće kratke napomene i pojašnjenja u vezi vaših odgovora.

U fazi verifikacije potrebno je da dostavite traženu dokumentaciju, kako biste potkrijepili date odgovore. Nakon finaliziranja ove faze, u roku od 5 radnih dana putem maila ćete dobiti našu procjenu kapaciteta vaše organizacije.

VAŽNO: Sva tražena dokumentacija u fazi verifikacije mora biti u funkciji - usvojena, potpisana i ovjerena od strane upravnih tijela vaše organizacije a u skladu sa statutom i drugim pravnim aktima koji uređuju njihov rad i imenovanje. Dokumenti koji nisu ovjereni, potpisani i važeći neće se uzeti u razmatranje.

Nakon što u potpunosti i zajedno završimo proces procjene kapaciteta, putem maila će vam biti dostavljen POKi. To je indeks formiran od prosjeka procjene svih odgovorenih pitanja, i kreće se u rasponu od 1 do 4.

VAŽNO: Ocjena 1 nije negativna, već ukazuje na potrebu za nadogradnjom i unapređenjem određenih kapaciteta. Ocjena 4 predstavlja viziju kojoj vaša organizacija teži. Preporučujemo da osobe koje procjenjuju kapacitete organizacije biraju odgovore koji najpribližnije opisuju stvarno stanje i situacije u organizaciji kako bi rezultat tj. indeks jasno definisao oblasti rada koje je potrebno unaprijediti. Također, potrebno je naglasiti da svaki odgovor mora imati uporište, odnosno dokaz kroz fazu verifikacije odgovora.

NAPOMENA: Svi dati podaci koje organizacija dostavi kroz alat POK su zaštićeni i ne obrađuju se niti dijele na bilo koji drugi način niti za bilo koju drugu svrhu. Svi verifikacijski dokumenti ili informacije, se ne dijele niti objavljuju na bilo koji drugi način osim u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza određenih projekata, procesa monitoringa, kreiranja planova i indeksa. Za više o našim pravilima o privatnosti, posjetite ovaj link.

Molimo vas također da popunite Eligibility profil svoje organizacije kroz opcije kada se ulogujete ili odlaskom direktno na link: https://kult.smapply.io/org/e/ 

KULT/POK® je zaštićeni žig Instituta za razvoj mladih KULT.

Apply
Open to
Organizations can apply.
Opens
9 Nov 2021 00:00 (CET)

Categories
CHANGE