USAID/INSPIRE
Organizations can apply.
Opens 30 May 2023 08:00 (CEST)
Deadline 9 Jun 2023 15:59 (CEST)
Description

Cilj Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/Bosna i Hercegovina (BiH)/INSPIRE) jeste osnažiti građane/ke i vladine institucije da unaprijede zaštitu ljudskih prava u cijelosti, kao i pružene usluge i prilike za zaposlenje za najranjivije grupe stanovništva u BiH.

Važna napomena: ovom programu ne možete pristupiti ako se niste registrirali kao organizacija i popunili formular pod nazivom Eligibility. Ovom formularu možete pristupiti putem linka: https://kult.smapply.io/org/e/ 

Također: ako planirate i možete aplicirati na pozive više od jedne komponente, morat ćete ući u program dva ili više puta. Odabirom jedne komponente ćete dobijati instrukcije i obrasce koji se odnose na tu komponentu ali ne nužno i na druge.

Otvoreni javni pozivi za program USAID/INSPIRE:

Oznaka poziva:
Naziv poziva:
Rok za slanje prijave na javni poziv:
Link na puni tekst javnog poziva:


Pitanja i odgovori za grantove USAID/INSPIRE:

Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima FY2

USAID/INSPIRE


Cilj Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/Bosna i Hercegovina (BiH)/INSPIRE) jeste osnažiti građane/ke i vladine institucije da unaprijede zaštitu ljudskih prava u cijelosti, kao i pružene usluge i prilike za zaposlenje za najranjivije grupe stanovništva u BiH.

Važna napomena: ovom programu ne možete pristupiti ako se niste registrirali kao organizacija i popunili formular pod nazivom Eligibility. Ovom formularu možete pristupiti putem linka: https://kult.smapply.io/org/e/ 

Također: ako planirate i možete aplicirati na pozive više od jedne komponente, morat ćete ući u program dva ili više puta. Odabirom jedne komponente ćete dobijati instrukcije i obrasce koji se odnose na tu komponentu ali ne nužno i na druge.

Otvoreni javni pozivi za program USAID/INSPIRE:

Oznaka poziva:
Naziv poziva:
Rok za slanje prijave na javni poziv:
Link na puni tekst javnog poziva:


Pitanja i odgovori za grantove USAID/INSPIRE:

Podrška aktivnostima nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima FY2

Open to
Organizations can apply.
Opens
30 May 2023 08:00 (CEST)
Deadline
9 Jun 2023 15:59 (CEST)

Categories
USAID/INSPIRE