Capacity Building Works
Organizations can apply.
Opens 15 Feb 2022 00:00 (CET)
Deadline 8 Mar 2022 15:59 (CET)
Description

Obrazac za prijavu na JP 22.01.0-N2.1a-6 možete preuzeti ovdje: https://kult.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogMTE0MTI2NjQ5LCAidnEiOiAxNzY3ODR9/

Puni tekst Javnog poziva 22.01.0-N2.1a-6 je dostupan na ovom linku: https://kult.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogMTE0MTI2NjQ5LCAidnEiOiAxNzY4MTN9/ 

Kada se ulogujete u APPLY i ispravno popunite Eligibility profil svoje organizacije (klikom na link Manage Organization), moći ćete obrazac unijeti zajedno s pratećim dokumentima u za to predviđeno polje nakon što kliknete na dugme Apply. Prijave koje ne budu dostavljene na taj način i u navedenom roku neće biti uzete u razmatranje.

Svicarska agencija za razvoj i saradnju SDC

O programu: Jedinice lokalnih samouprava u BiH su, kroz svoje razvojne strategije, strategije prema mladima ili druge strateške dokumente, uglavnom prepoznale neophodnost i važnost usmjeravanja sredstava podrške programima, projektima, inicijativama i aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje položaja mladih, a imajući u vidu negativne trendove i statistike koje govore o brojnim problemima i izazovima s kojima se mladi susreću u BiH. Međutim, istraživanja su pokazala da se sredstva, koja JLS usmjeravaju nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih, vrlo često dodjeljuju netransparentno, za aktivnosti i projekte koji nisu usklađeni sa stvarnim potrebama, te bez praćenja i evaluacije postignutih rezultata.

Česta je i praksa da se ukupan iznos raspoloživih sredstava budžetske stavke za podršku mladima dodijeli svim prijavljenim aplikantima, kako niko ne bi bio zanemaren. Time svi aplikanti dobivaju jednak ali minoran iznos sredstava, nedovoljan da provedu svoje projekte u cijelosti ili da ih provedu uopće. Tako se značajan dio javnih sredstava rasipa, nije adekvatno utrošen i ne pravi stvarnu i vidljivu promjenu u životima mladih ljudi u lokalnoj zajednici. Također, lokalne nevladine organizacije koje uspiju dobiti grantovska sredstva, su često nedovoljno organizacijski razvijene i nemaju dovoljno kapaciteta. Fokus stavljaju isključivo na provođenje projekata i ne investiraju napore u organizacijski rast i razvoj. Nemaju definirane finansijske i administrativne procedure, ponekad ne djeluju ni u skladu sa zakonskim okvirom, nemaju strateški plan i ne jačaju kapacitete svojih uposlenika.

Zato, takve organizacije ne opstaju i zatvaraju se, čime i rezultati koje su ostvarili u lokalnoj zajednici gube na kontinuitetu. Da bi raspoloživa sredstva bila utrošena svrsishodno i kreirala stvarnu i vidljivu promjenu u zajednici, po pitanju potreba i položaja mladih, jedinice lokalne samouprave moraju uspostaviti i unaprijediti svoje sisteme i procedure dodjele sredstava nevladinim organizacijama za pitanja mladih, odnosno, učiniti ih transparentnijim, strukturiranijim i  usmjerenijim na finansiranje mjerljivih rezultata u zajednici. S druge strane, nevladine organizacije, koje iako poznaju potrebe mladih u lokalnoj zajednici, moraju unaprjeđivati svoje interne kapacitete za programsko i finansijsko upravljanje i uložiti veće napore u svoj organizacijski rast. Zato, Institut za razvoj mladih KULT poziva sve jedinice lokalne samouprave u BiH da se prijave na učešće u podršci uspostavljanju modela za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, kao i udruživanje sredstava kojim će se prepoznati i ojačati one nevladine organizacije koje će ciljano i mjerljivo doprinijeti rješavanju problema mladih kako u lokalnim zajednicama, tako i u BiH.

Capacity Building Works


Obrazac za prijavu na JP 22.01.0-N2.1a-6 možete preuzeti ovdje: https://kult.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogMTE0MTI2NjQ5LCAidnEiOiAxNzY3ODR9/

Puni tekst Javnog poziva 22.01.0-N2.1a-6 je dostupan na ovom linku: https://kult.smapply.io/protected/resource/eyJoZnJlIjogMTE0MTI2NjQ5LCAidnEiOiAxNzY4MTN9/ 

Kada se ulogujete u APPLY i ispravno popunite Eligibility profil svoje organizacije (klikom na link Manage Organization), moći ćete obrazac unijeti zajedno s pratećim dokumentima u za to predviđeno polje nakon što kliknete na dugme Apply. Prijave koje ne budu dostavljene na taj način i u navedenom roku neće biti uzete u razmatranje.

Svicarska agencija za razvoj i saradnju SDC

O programu: Jedinice lokalnih samouprava u BiH su, kroz svoje razvojne strategije, strategije prema mladima ili druge strateške dokumente, uglavnom prepoznale neophodnost i važnost usmjeravanja sredstava podrške programima, projektima, inicijativama i aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje položaja mladih, a imajući u vidu negativne trendove i statistike koje govore o brojnim problemima i izazovima s kojima se mladi susreću u BiH. Međutim, istraživanja su pokazala da se sredstva, koja JLS usmjeravaju nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih, vrlo često dodjeljuju netransparentno, za aktivnosti i projekte koji nisu usklađeni sa stvarnim potrebama, te bez praćenja i evaluacije postignutih rezultata.

Česta je i praksa da se ukupan iznos raspoloživih sredstava budžetske stavke za podršku mladima dodijeli svim prijavljenim aplikantima, kako niko ne bi bio zanemaren. Time svi aplikanti dobivaju jednak ali minoran iznos sredstava, nedovoljan da provedu svoje projekte u cijelosti ili da ih provedu uopće. Tako se značajan dio javnih sredstava rasipa, nije adekvatno utrošen i ne pravi stvarnu i vidljivu promjenu u životima mladih ljudi u lokalnoj zajednici. Također, lokalne nevladine organizacije koje uspiju dobiti grantovska sredstva, su često nedovoljno organizacijski razvijene i nemaju dovoljno kapaciteta. Fokus stavljaju isključivo na provođenje projekata i ne investiraju napore u organizacijski rast i razvoj. Nemaju definirane finansijske i administrativne procedure, ponekad ne djeluju ni u skladu sa zakonskim okvirom, nemaju strateški plan i ne jačaju kapacitete svojih uposlenika.

Zato, takve organizacije ne opstaju i zatvaraju se, čime i rezultati koje su ostvarili u lokalnoj zajednici gube na kontinuitetu. Da bi raspoloživa sredstva bila utrošena svrsishodno i kreirala stvarnu i vidljivu promjenu u zajednici, po pitanju potreba i položaja mladih, jedinice lokalne samouprave moraju uspostaviti i unaprijediti svoje sisteme i procedure dodjele sredstava nevladinim organizacijama za pitanja mladih, odnosno, učiniti ih transparentnijim, strukturiranijim i  usmjerenijim na finansiranje mjerljivih rezultata u zajednici. S druge strane, nevladine organizacije, koje iako poznaju potrebe mladih u lokalnoj zajednici, moraju unaprjeđivati svoje interne kapacitete za programsko i finansijsko upravljanje i uložiti veće napore u svoj organizacijski rast. Zato, Institut za razvoj mladih KULT poziva sve jedinice lokalne samouprave u BiH da se prijave na učešće u podršci uspostavljanju modela za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, kao i udruživanje sredstava kojim će se prepoznati i ojačati one nevladine organizacije koje će ciljano i mjerljivo doprinijeti rješavanju problema mladih kako u lokalnim zajednicama, tako i u BiH.

Open to
Organizations can apply.
Opens
15 Feb 2022 00:00 (CET)
Deadline
8 Mar 2022 15:59 (CET)

Categories
Capacity Building Works